Christiaan Huygens 1629 - 1695

 

 

 

Christiaan Huijgens werd geboren op 14 april te Den Haag in een rijke, invloedrijke familie, zijn vader was Constantijn Huijgens, de beroemde dichter. Hij werd tot zijn 16e jaar thuis geschoold door privé leraren en leerde alles wat een jongen van aanzien moest kunnen: filosofie, converseren, dans, paardrijden, worstelen, schermen, zwemmen enz. Vanaf zijn 16e jaar gaat hij 2 jaar rechten en wiskunde studeren te Leiden (1645-1647) en volgt de 2 jaar daarop dezelfde opleiding te Breda.

 

Christiaan Huygens is de grootste geleerde die Nederland tot nu toe heeft gekend, zijn vele uitvindingen op wetenschappelijk, astronomisch en wiskundig onderzoeksgebied hebben hem terecht wereldfaam gebracht. Hij was een begaafd instrumentenmaker en verbeterde zo bijvoorbeeld de telescoop als geheel door daarvoor zelf zijn lenzen te gaan slijpen in 1654 (die prompt daarop als beste van de wereld golden). Door deze betere lenzen kon hij de ware vorm van de ringen rond de planeet Saturnus bewijzen en gelijk de maan van Saturnus, Titan ontdekken! Vele wetenschappers zoals Roberval en Bouilliau geloofden dit echter niet maar moesten jaren later toch hun fout erkennen. Hij was de eerste met een theorie over de snelheid van het licht en de eerste met de theorie over beweging, verdere uitvindingen waren vaak een verbetering van bestaande apparatuur maar bijvoorbeeld ook vering voor koetsen, hij ontwikkelde de micrometer, het slingeruurwerk en hij is de uitvinder van de toverlantaarn (in feite de voorloper van de diaprojector) en deed zelfs een poging om een motor te scheppen d.m.v. de explosieve kracht van buskruit! Juist deze diversiteit wordt hem verweten maar dit is volgens mij onterecht. Huijgens was niet alleen filosofisch ingesteld zoals zoveel wetenschappers van die tijd want veel van zijn onderzoeken waren geworteld in zijn fascinatie voor techniek en het praktische gebruik ervan. Hierdoor genoot hij tijdens zijn leven al grote Europese vermaardheid en toen de Franse koning Lodewijk de 14e de Academie Royale de Sciene oprichtte in 1666 vroeg hij dan ook aan Huijgens om hiervan de leiding op zich te nemen, wat hij uiteraard accepteerde en was zo voor lange tijd Europa ’s grootste geleerde. Door zijn baanbrekende werk is Huijgens een van de grondleggers van wat men nu de wetenschappelijke revolutie noemt, men spreekt nu in de moderne Natuurkunde nog steeds over het beginsel van Huijgens, vele van zijn theorieën en ontdekkingen kunnen nu pas op waarde worden geschat. In zijn laatste jaren zwengelde hij in de wetenschappelijke wereld ook als eerste een discussie aan over geloof in buitenaards leven, hierover werd na zijn dood de Cosmotheoros uitgegeven. Naarmate hij ouder wordt, wordt hij met zijn toch al kwakkelende gezondheid steeds vaker ziek, vereenzaamd (hij was nooit getrouwd), kibbelend met zijn wetenschappers en uitgespuugd door de Wetenschap (maar nog steeds briljant) schrijft hij een tien tal jaren voor zijn dood: wie lichamelijk ziek is en wegkwijnt, is ook zwak van geest. Deze briljante man stierf op 8 juli op 66 jarige leeftijd in Den Haag.

 

 


Vincent de Kam.