Toespraak Gerard Bruins 31 maart 2012 in Rheden de Steeg

 

„Nee tegen de EU-Dictatuur! Weg met de euro! Terug naar de gulden?“


Beste Kameraden, Kameradinnen, inwoners van De Steeg,


„Schandalig en provocatief“. Woorden van een antifaschistische groepering in de afgelopen week, om de manifestatie van de NVU vanmiddag in uw woonplaats te karakteriseren. Zoals altijd roept een openbaar optreden van onze Partij veel reacties op. De heer Van Elk van de Belangen Gemeenschap De Steeg-Havikswaard zal voor de Raad van Staate zich ongetwijfeld van overtrefende trappen bediend hebben, om de overlast van Poolse arbeiders in uw woonplaats te omschrijven. Wellicht dat hij nu superlatieven tekort komt om ons deze middag weg te zeten.


„Schandalig en provocatief“. Opmerkelijk, daar in ons land meerdere Volksgenoten zich zorgen maken over een Europese Unie, die weliswaar referenda houdt, maar bij een meerderheid van „Nee“-stemmers, het referendum, na een uitgekiende mediakampagne, nog eens overdoet. Die zich daarnaast zorgen maken over een Europese eenheidsmunt, die het leven niet goedkoper heef gemaakt, en van crisis naar crisis lijkt te evolueren. Die ook met de komst van duizenden Oosteuropese arbeiders niet content lijken te zijn.


300.000 Oosteuropese arbeiders kwamen in de afgelopen vijf jaar naar Nederland, van wie waarschijnlijk éénderde niet legaal. Teveel betalen zij voor hun gehuurde woonruimtes, niet zelden aan het arbeidsbureau dat hen uitleent, en dat zo hun kostprijs laag kan houden.

 

Een grote fietsenfabrikant in uw omgeving, in Dieren, lijkt hiervan te profteren. Het kunnen „drukken“ van de loonkosten is in deze tijd van crisis (die weer met de euro samenhangt) geen overbodige luxe. Maar wat te doen, indien over nog eens vijf jaar 600.000 Oosteuropese arbeiders ons land zouden bevolken? En, doorgerekend, 100.000 daarvan op termijn een beroep op onze sociale verzekeingen zouden doen? Je hebt hardwerkende en luie Polen, hardwerkende en luie Nederlanders.

 

Daar ligt niet het probleem. Het probleem ligt veel meer bij „supranationale“ instellingen als de EU, die de arbeidsmigratie, zoals wij die nu leren kennen, en in de komende jaren nog veel méér zullen leren kennen, mogelijk maakt. Eén Unie, één munt, het moet alles de consumptie van de goederen van van de grote bedrijven in onze Anglo-amerikaanse „beschaving“ vergemakkelijken. Bedrijven, die niet ziten te wachten op nationale grenzen, maar op vrij verkeer van personen en goederen.

 

Die handig op de zucht naar meer welvaart van de individuele Nederlander, Duitser of Pool weten in te springen. Zo lang een Pool niet bereid is in zijn eigen land zo hard te werken, om daar zijn volk vooruit te helpen, zolang een Nederlander niet bereid is het vuile werk hier aan te pakken, zolang zullen internationale instellingen en bedrijven hun globalistische plannen ongestoord ten uitvoer kunnen brengen. Nee, de NVU heef geen Polen-Meldpunt nodig. De NVU respecteert Polen, die in hun land werkzaam zijn, en Nederlanders, die niet emigreren, maar hier volhouden.

 

Omdat de voorouders deze bodem bewerkt hebben, en daarop de taal en cultuur geschapen hebben, die nu dreigen onder te gaan in de Big M.-cultuur, tussen de twee helfen van een opengesneden broodje, waar alles nog eens aangeperst, en van een smakeloze saus voorzien wordt. Nationalisering in plaats van Europeïsering en privatisering. Behoud van eigen identiteit, voor Polen in hun land, voor Nederlanders in het onze. Zij met hun zloty, wij met onze gulden.

 

Samen, elk volk in zijn land, een sociale Volksgemeenschap vormen, weg van de ingeslagen liberaalkapitalistische koers, vooral van de globalistische, omdat socialisme slechts nationaal gaat. De NVU is wat dit punt aangaat echter een roepende in een multiculturele woestijn vol arbeidsmigranten, voor wie het gras elders groener is. Die eigen verwerkelijking boven Plicht aan Volk en Vaderland stellen. „Schandalig en provocatief“? De NVU bezoekt vandaag geen graf in Rheden van een veel-besproken weduwe, die haar leven lang haar omstreden idealen trouw bleef. De NVU ontkent niet dat de Duits-Poolse verhouding dikwijls moeilijk is geweest. Weet wel, dat het echte Ostdeutschland ten oosten van de rivier de Oder lag. Tot het in 1945 door Polen werd bezet en ontvolkt.

 

Een Europese voetbalwedstrijd zal dit jaar in Breslau niet meer door een Duitse bevolking verzorgd worden.

 

En wat nog te denken van negatieve uitlatingen van Polen op internetfora over de Nederlandse „homo- en junkie-maatschappij“? Of het niet al te hoge flosemitische gehalte van het Poolse volk? Ik hoop, dat u zich vanmiddag zélf een beeld van ons kon vormen, onafankelijk van wat in de media over ons gezegd en geschreven wordt. Het is de unieke, door de eeuwen gevormde diversiteit van Europese Volkeren, die ons te kostbaar is, om haar in een opgelegde smeltkroes te laten verdampen. Het zijn de zorgen om een tweede generatie Polen, die hier straks in Nederland zal moeten opgroeien, getalsmatig veel groter dan de huidige, opgroeiende Marokkaanse generatie. Hoe zal het dan gaan? Kunt u het zeggen?

 

Eigenlijk zijn wij toch „domme neonazis“. Wij zouden nu toch moeten weten, dat de rest van Nederland tegen is, waar wij vóór zijn, en voor is, waar wij tegen. We moesten beter voor méér Polen demonstreren. Of, waarom alleen voor Polen? Zijn de grenzen dan nog niet open voor arbeiders uit andere Oosteuropese landen? Een Hongaarse minister wees er al op, de Nederlandse economie is toe aan meer (buitenlandse) arbeiders. Stond het mooie kasteel Rhederoord in uw dorp niet leeg? Of loop ik nu een paar jaar achter? Dat is wellicht een prachtlocatie voor een Roemenen- en Bulgarenhotel. Wat zegt u? „Die skimmen onze pasjes?“ Met zulke discriminerende opmerkingen slaat u hier in elk geval de plank gedeeltelijk mis, in de NS-kaartautomaat kan u dat hier ter plaatse al niet gebeuren. Staat er eigenlijk nog geen prachtmoskee in uw dorp? Heer Godard van Reede had graag een deel van zijn landgoed Middachten daarvoor afgestaan. Ik moet thans mijn „schandalige en provocatieve“ toespraak beëindigen. Ik hoop dat u uw meningen en gedachten nog eens tegen het licht van het vanmiddag gesprokene zoudt willen houden. Bedankt voor uw aandacht.

 

Rheden / De Steeg, 31 maart 2012.
Gerard Bruins.
GJN-Voorziter en NVU-Kringleider Overijssel.