Toespraak Peter van Egmond 4 april 2015 in Den Haag, tegen de jihadistische islam!

Goede middag Den-Haag '' Toehoorders''

 

Wij zijn hier om te demonstreren tegen de islamisering van ons oorspronkelijke Nederland, wij zijn hier omdat we ons zorgen maken over de toekomst van ons Nederland. Ik ben geboren in het land van Annie en Pieter van Gerrit en Corrie van Jaap en Joke en van Els en Ria en Jan, en woon nu steeds meer in het land van Mohammed, Ibrahim, Joessoef, Mehmet, Osama, Moestafa en Fatima.

 

Ik ben opgegroeid met begrippen als Nederland het land van zeehelden, dijkenbouwers, waterwerken, kerktorens, tulpen, molens en klokgelui, en hoor nu alle dagen in de media begrippen als jihadronse-laars, moslimterroristen, vrouwenbesnijdenis, radicalisering, Syrië gangers, haatimams, eerwraak, bloedwraak, moskeeën en allah akbar gebrul vanaf minaretten en een sterk veranderend straatbeeld.

 

Wij leven nu in een land waar de door links gefacilliteerde massa-immigratie de problemen steeds groter worden en de allochtoon zich door de macht van het getal zich steeds duidelijker profileert, en waar de Nederlander blijkbaar door de steeds maar oprukkende islamisering alleen maar mag capituleren.

 

Eerst moesten we lief zijn voor die buitenlanders omdat ze zielig waren, nu moeten we lief en tolerant zijn door enorme massaliteit en dominantie uit angst voor confrontatie en escalaties. Ik heb een droom, en dat is dat het land waar ik geboren en opgegroeid ben weer dat veilige en vertrouwde land zal zijn wat het ooit was, zonder islamisering zonder criminele buitenlanders zonder vervangingspolitiek van de oorspronkelijke bevolking zonder haatbaarden zonder supporters van islamitische koppensnellers zonder moskeeën zonder linkse leugenaars die dit proces tot stand hebben gebracht. Als dit zo doorgaat word ons land verbouwd van een christelijke Nederlandse samenleving naar een islamitische samenleving, want ze komen en blijven komen en vermenigvuldigen zich als sprinkhanen. En dat onder het goedkeurende oog van onze nieuwe landverraders van Groen links, D’66, en de Partij van de Arbeid ook wel genoemd de Partij van de Allochtonen. Onze linkse machthebbers hebben de multiculturele samenleving gezaaid maar zullen in de toekomst chaos oogsten en daar zullen wij in de toekomst slachtoffer van worden. Wij van de NVU hebben al jarenlang gewaarschuwd voor de massa-immigratie die tot ontwrichting van onze nationale staat zal gaan leiden, en waar onze kinderen en kleinkinderen vreemdeling in eigen land zullen worden. Want we zullen te maken krijgen met een steeds sterker worden islamitisch potentieel.

 

En wij die al jaren proberen klokkenluiders te zijn worden in de misdadige hoek gedrukt terwijl degene die de identiteit van ons volk kapotmaken en er een bende van maken de werkelijke misdadigers zijn. Maar zij hebben de macht in de media en zorgen er voor dat mensen die op de problemen wijzen als gevaarlijker worden weggezet dan degene die de problemen maakt, want wie de media beheerst kan bepalen hoe het volk denkt. En ik zeg U dit, ik ben liever vandaag lid van de NVU als dat ik morgen op mijn knieën moet naar Mekka, want wij durven nog wel op te komen voor onze oorsprong en identiteit. Door de massa-immigratie worden we ook geconfronteerd met begrippen als salafisten, sjiieten, wahabieten, soennieten en alavieten en ja we hebben in ons land ook nog suikerbieten en kaaskoppen, maar die mogen van onze linkse elite niets zeggen op straffe van vervolging en het verwijt van racisme.

 

Wij leven nu in een land wat steeds minder van ons is vreemdelingen, vreemdelingen, steeds meer vreemdelingen, waaronder nu al 1,3 miljoen moslims vreemdelingen die hier hun eigen waarden en normen importeren, vreemdelingen die hier hun politieke conflicten importeren zoals Turken en Koerden, zoals Turken en Armeniërs, Armeniërs die zwaar geleden hebben onder de Turkse overheersing, vreemdelingen die hier hun eigen politieke partijen oprichten, vreemdelingen die hier de islamisering importeren vreemdelingen zoals Turken en Marokkanen die hier van onze democratische principes gebruik maken, terwijl ze in hun thuislanden alle kerken hebben verwoest en het hele christendom hebben weggevaagd.

 

Ja dat schept echt hoop voor onze toekomst. De A.I.V.D. maakt bekend dat het dreigings-niveau, substantieel is, dit betekent dat een islamitische aanslag in Nederland reëel is. De A.I.V.D. als de N.T.C.V. signaleren een groeiende steun in Nederland voor jihadisme, een aanslag in Nederland behoort dus tot de mogelijkheden, aanslagen zoals in Spanje, in Londen en Parijs waar veel slachtoffers te betreuren waren , en de vraag is niet of er een bomaanslag komt maar wanneer. En dat hebben we allemaal te danken aan de vreemdelingen-invasie die ons jarenlang als een verrijking door onze strot is geduwd. De socialisten hebben jarenlang aan een multiculturele valkuil gewerkt waar we in de toekomst met een donderend geraas in zullen vallen.

 

En wij de boodschappers van het eerste uur die wilden waarschuwen voor wat ons te wachten stond met de massa-immigratie werden tot paria gemaakt gecriminaliseerd , gedemoniseerd, neergesabeld en tot schietschijf gemaakt terwijl we alleen maar gebruik wilden maken van ons democratische recht van protest. Maar nu al zie je dat steeds meer mensen de ogen opengaan en steeds duidelijker in verzet komen en zeggen wat wij niet mochten zeggen want wij waren extreem rechts.

 

Uit onderzoek is gebleken dat 73% van alle Turken en Marokkanen in Nederland vinden dat Syrië gangers helden zijn en het aantal sympathisanten voor die strijd blijft groeien. De wetten van Allah zullen voor een praktiserend moslim zullen altijd voor de wetten van de democratie gaan en zullen voor hen altijd voorrang krijgen en er zal een dag komen dat wij geen struisvogelgedrag meer kunnen vertonen en er door de macht van het getal botsingen zullen komen in de grote steden die overigens nu al zijn. Moslims zullen zich nooit onderwerpen aan de democratische wetten van Europa en Nederland en zullen nooit integreren ze willen altijd veroveren dat heeft de geschiedenis ons wel geleerd.

 

En stel nu eens voor dat Nederland nog oorspronkelijk was en geen multiculturele samenleving, en geen islam kon. Maar gewoon nog ons Nederland, en dat er niet Nederlanders nog langer op wachtlijsten moeten staan voor een woning omdat asielzoekers voorgaan, en dat er niet Nederlandse bejaarden in mekaar geslagen en beroofd zouden worden door hoofdzakelijk allochtonen jongeren, en dat er niet criminelen buitenlanders in grote getalen in onze gevangenissen zouden zitten op kosten van de Nederlandse belastingbetaler.

 

En dat we niet in een land zouden wonen waar de oorspronkelijke bevolking wordt vervangen door islamitische massa-immigratie dan zouden we ook geen Turkse en Marokkaanse maffia in huis hebben gehaald, dan zouden onze kinderen niet verdrongen worden door de Osamas de Hassans de Mohammeds en de Fatimaas dan zou er niet over halal slachten worden gepraat, dan zouden we niet bijna 600 moskeeën in ons land hebben dan zouden we geen Turkse politieke partij in de 2ekamer hebben gehad dan zouden we geen kinderbijslag bedrog hebben gekend dat zou toch geweldig zijn.

 

Wij leven nu in Nederland en Europa waar de islam binnen en buiten de poorten staat en met de koran in de hand en de doctrine van Mohammed die met zijnzwaard in de hand hele volkeren, landen en Christenen over de kling joeg en 43 opdrachten tot moord op tegenstanders liet uitvoeren, de meesten door onthoofding, Isis heeft het dan ook niet van een vreemde goed zien doet goed volgen. Wat was dat toch een humane profeet die Mohammed, Islam is vrede toch? En wie niet ziende blind en horend doof is ziet dat de problemen steeds groter worden en willen we niet nog meer in de problemen komen er spijkers met koppen geslagen moeten worden de tijd van de fluwelen handschoen en theedrinken is voorbij . Wij willen dat buitenlandse criminelen na het uitzitten van hun straf het land worden uitgezet. Paspoort innemen uitkering kwijt. Syrië gangers vrijuit kunnen weggaan en niet mogen terugkomen paspoort innemen uitkering kwijt. Grenzen moeten dicht, stop importeren moslimbruiden, stop islamisering, stop polygamie, haatimams niet toelaten, stop bouw moskeeën, stop massa-immigratie stop de linkse hypocriete asielindustrie en islaminstroom die ons volk zal vernietigen.

 

Wij staan voor ons land en ons volk dit Nederlandse land daar blijven we voor vechten we houden daarom stand stop het verraad we blijven op straat het zal ze niet lukken om ons weg te drukken wij staan paraat voor vlag volk en staat.

 

 

Peter van Egmond.