Toespraken

 

 

Toespraak 26 maart 2011 Gerard Bruins

 

 

STOP IMMIGRATIE NU!
STOP DE MULTICULTURELE TERREUR!

 

 

Kameraden, burgers van de stad Ede, belangstellenden,

 

 

“Ik heb niets tegen buitenlanders”, dat zou wel een aparte openingszin zijn voor een toespraak tijdens een demonstratie van de Nederlandse Volks-Unie in uw plaats, nietwaar? U zou verbaasd opkijken, is dit nu de “gevreesde” NVU? Hier aanwezige politieke tegenstanders zouden bevreemd elkaar aankijken, en in de gelederen van de NVU zou menig kameraad zich afvragen, of onze Partijvoorzitter wel de juiste sprekers uitnodigt. Toch wilde ik vandaag in uw midden zo aanvangen, geeft u mij de tijd het uit te leggen. Allereerst heb ik niet gezegd: “Ik heb niets tegen de aanwezigheid van buitenlanders in dit land, dat ik eens het mijne noemen kon”, ook heb ik niet gezegd: “Ik ben blij met het gedrag van een aantal buitenlanders in sommige stadswijken, in Gouda, en ook hier in Ede”. Ik wil het daarentegen vanmiddag eens met u hebben over de mogelijkheid tot instroom van buitenlanders in ons land, niet over de buitenlanders zelf. Zo ziet u, dat ook tijdens een demonstratie van de NVU een onderwerp vanuit meerdere invalshoeken belicht kan worden. Wellicht hebt u deze week reeds een folder door de bus gekregen met daarop of daarbij een mooie zelfklever van de NVU. Ik zal hem nog eens voor u omhoog houden. U ziet daarop een tekening van Nederland, met daarvoor een keurig gesloten slagboom met stopbord, dat zeggen wil dat wij geloven: “Ons land is met bijna 17 miljoen autochtone en gastinwoners echt vol!” Toch klopt er iets niet aan deze illustratie: de slagboom zit in werkelijkheid helemaal niet dicht, ze staat zelfs wagenwijd open! Hoe komt dat?

 

Laat mij toe een ogenblik met u opzij te kijken, wie er dan naast deze slagboom staat, en haar openhoudt. Op de zelfklever ziet u dat niet meer, we moeten verder opzij kijken, naar onze residentiestad Den Haag. Daar zetelt een “rechtsere regering dan Nederland ooit gehad heeft”, maar ook onder de thans regerende partijen verandert er niets aan de instroom van vreemdelingen, een liberaal-kapitaliustisch systeem heeft immers goedkope arbeidskrachten nodig voor de bedrijven. Rechts beschuldigt nu links van de massale vreemdelingen-instroom, wat ten dele klopt, maar zelf is het er ook niet vies van. En wat te doen met onze blondgeverfde, zelf gedeeltelijk allochtone, nationaalzionistische politicus, die tot de verkiezingen zo in het nieuws was, door zijn bruuske uitlatingen over een zekere godsdienst? Sinds hij in het pluche zit, horen we hem niet meer, we merken alleen maar, hoe meerdere sociale voorzieningen tot op het bot door deze regering van de rijken afgekloven worden. Zelf heeft hij daarvan geen last, hij drinkt noch eens een glas met onze premier, de VVD heeft thans immers rond de 60 zetels in het parlement. Zijn kapsel is niet het enige waarmee hij de kiezer voor de gek houdt.

 

Temidden van internationaal-socialisme dat de immigratiekaart speelt, en nationaal-kapitalisme dat thans de integratiekaart in handen neemt, heeft de NVU een geheel eigen zet: wij leggen de segregatiekaart. Opdat, in een multiculturele brei, de kostbare verscheidenheid aan volken niet ten onder zou gaan, in een amerikanistische consumptie-samenleving, waarin elk volk zijn eigenheid, taal, cultuur en zelfbewustzijn inruilt, voor het Adagium “Ik consumeer, dus ik besta”. Een dergelijke samensmelting, welke het einde zou betekenen van alle, ook thans op dit plein aanwezige bevolkingsgroepen, kan onzes inziens alleen voorkomen worden door het behoud van de volkseigen levenswijze van u allen, dwars tegen de globalistische tijdsgeest in. Bent u trots op uw afkomst en geschiedenis? Of gooit u het achteloos van u? Wat doet u er eigenlijk mee? Wellicht denkt u nu: “Ga dat maar in Veldhuizen-A vertellen, zulke woorden, ze zullen u aan zien komen!”

 

Ik las die reactie in de afgelopen tijd meermalen op internetpagina's, die nieuwsberichten over onze manifestatie publiceerden. Toch zijn onze tegenstanders dikwijls Volksgenoten, en zij die andere Volken toebehoren soms tijdelijke medestanders. Mag ik u een wedervraag stellen? Waar waren de andere politieke partijen tot dusver hier in Ede? Zag u de SP reeds hier langskomen op het Beatrix [of Stations-]plein, om tegen de gebeurtenissen in Veldhuizen te protesteren? Het CDA? De PVV? De PvdA wellicht? Ik ben er trots op vanmiddag tussen diegenen te mogen staan, die wel gekomen zijn hier in Ede, om hun stem te laten horen, om de spits af te bijten, zoals de NVU dat keer op keer doet, in de branding van onze multiculturele samenleving, waarin onze Volksgemeenschap ten onder dreigt te gaan. Te mogen behoren tot diegenen, die zich hun afkomst bewust, blijven strijden voor behoud van Volk en Vaderland. Wij hebben ook een droom, of zou dat uitsluitend aan een allochtone predikant uit het Amerika van de 20ste eeuw voorbehouden zijn? Dat die slagboom nog eenmaal open zal staan, maar nu van Nederland uit gezien. Dat alle hier levende allochtone Volkeren “de Roepstem van hun Vaderland” zullen verstaan, en terug zullen keren naar dat land, waar zij geen “buitenlander” meer zijn zullen, omdat het hun Thuisland is. Dat op die wijze de grondslag gelegd wordt voor een ander samenleven van volkeren, hier in Ede, in Nederland, en in Europa.

 

Daarvoor zal toekomstig wel een kabinet Kusters I de ruis op de lijn van die “Roepstem” moeten uitschakelen. Als kleine volksnationalistische minderheid voel je je wel eens overschreeuwd door dit multirecultigieuze Systeem, dat, in zijn haast godsdienstige ijver, dagelijks verzoekt alle tegengeluiden, door middel van de talrijke gelijkgeschakelde media, te overstemmen. U vind deze opmerkingen maar idealistisch voor zo'n partij in de marge, nietwaar? Een journalist wees er al op, de afgelopen tijd, in een artikel op de pagina van Edestad, waarin hij duidelijk moeite had zijn objectiviteit te bewaren: we zijn maar een kleine partij. Hoe komt dat? Dan kom ik bij het uiteindelijke antwoord op de vraag wie daar toch naast die slagboom staat en haar wagenwijd open houdt. Dat bent u zelf. U kiest de volksvertegenwoordiging, u kiest voor dit beleid, niet de buitenlander die hier binnenkomt, die maakt er slechts gebruik van. Vandaar mijn uitspraak aan het begin van deze redebijdrage. Het is tijd om af te ronden. U wilt verder nietwaar? Met uw boodschappen of familiebezoek op deze zaterdagmiddag. Misschien bent u het niet met ons eens. Dat kan. Wellicht hebt u dan echter uw beeld van ons kunnen nuanceren. Ik mocht in weinige minuten een boodschap bij u neerleggen. Mogelijk vertreedt u die, sommigen vegen er zelfs de voeten aan af. Of bent u het wel met ons eens? Doet u mee? Samen pal staan voor wat ons bindt? Gebruik dan de contactmogelijkheden aangegeven in de verspreide folders. Of, heel letterlijk, kom nu bij ons staan, en loop met ons mee, het kan, u zult merken, wij zijn niet de verschrikkelijke personages uit de horrorfilm die u wordt voorgeschoteld in sommige media, als wij langskomen voor een demonstratie. Hoe het ook zij, ik wil u bedanken voor uw aandacht, en wens u verder een prettige middag.

 

Gruß Euch, Deutschen Kameraden, und recht herzlichen Dank für Eure Beteiligung an der Demonstration der Niederländischen Volks-Union, hier am 26ten Lenzing in Ede, Niederlande. “Nicht mehr Einwanderer” heißt unser Thema heute, und in ein kleine|, dichtbevolktes Ländchen wie die Niederlande sollte das ein normales Thema sein, worüber man frei reden könne. Jedoch sieht man gerade bezüglich dieses Sachverhalts wie bitter das multikulturelle System kämpft gegen all diejenigen die sich gegen es auf zu lehnen versuchen. Wer glaubt, er oder sie sei frei, sollte immer noch erwachen aus seinem oder ihrem tiefen Schlafe. Der Schlaf dieses Niederdeutschen Volkes, westlich der Grenze, welche es im Jahre 1648 vom Deutschen Reiche trennte, ist kein erholsamer, sondern ein tödlicher. Dieses Volk wird erst erwachen wenn es zu spät ist, und das ist jetzt, denn in manchen Großstädten unseres Landes sind wir schon eine Minderheit. Von allen schon längst gleichgeschalteten Ausstrahlungen des Fernsehens, von allen schon längst vom System kontrollierten Zeitungen geistig überwaltigt, schlafen unsere Volksgenossen weiter, hoffen vielleicht, daß ein Pseudo-Nationalist, der sich besonder| gegen den Islam auflehnt, sie vom Volkstode retten könnte. Aber nur eine kleine Gruppe, die Niederländische Volks-Union, versucht sich wirklich um unser Volk zu kümmern. Möchte künftig noch einmal die Stimme unseres Glaubens derart erhallen, daß sich manche Volksgenossen hinter unseren Fahnen einreihen ließen, und verstanden, sie verrieten täglich unsere Vorfahren, während der Zeit ihrer Beteiligung an diesem System. Damit ein Überrest dieses Volkes künftig noch den Fortbestand, auch des niederländischen Volkes, sicher stellen möchte. Wir danken Euch, daß auch Eure Stimmen heute von Euch eingemischt wurden, hier in Ede, Niederlande, in unseren gesamten Aufschrei, es solle für unsere Kinder noch eine Zukunft geben. Danke.

 

 

 

Gerard Bruins,
NVU-Kreisleiter Überissel (Kringleider Overijssel),
GJN-Sekretär (Sekretaris GJN).