Jihadstrijder met Nederlandse militaire achtergrond
Maakt duidelijk dat hij graag wil sterven in Syrie

 

      
Van Gastarbeiders naar Jihadstrijders!

Weinig Nederlanders zullen in de jaren 60 bedacht hebben dat in hun zelfoverschattende arrogantie ten opzichte van het binnenlaten van gastarbeiders, die ze zagen als achtergebleven domme zielige mensen, dat dat de voorhoede was van een zichzelf versterkende macht, tot op de dag van vandaag. Die zichzelf steeds duidelijker beginnen te profileren.

 

Zelfs het woord gastarbeider was verkeerd gekozen want gasten gaan terug maar deze gasten bleven. Of was het soms om ons zand in de ogen te strooien. We zijn nu ruim 50 jaar verder en de problemen met deze mensen die overwegend het islamitische geloof aanhangen worden steeds groter. Wie het nu nog niet wil zien is ziende blind en horend doof. Jarenlang zijn de mensen die voor deze multiculturele toekomst waarschuwden door de linkse pers en linkse partijen in de criminele hoek gedrukt terwijl ze alleen maar gebruik wilde maken van hun democratische rechten en vrijheid van meningsuiting.

 

De linkse partijen die in de beginfase van de multiculturaliteit hebben geprofiteerd van het stemvee van de links stemmende allochtonen konden zo hun macht vergroten, dat dit ten koste ging van de Nederlandse identiteit maakte hen niets uit.

 

Volgens onze machthebbers zou het allemaal goed komen in onze toekomstige multiculturele heilstaat, we zouden een prachtige regenboogstaat worden, wij zouden wel laten zien hoe we moesten samenleven in een diversiteit van culturen.

 

Maar met de problemen in het Midden-Oosten o.a. Syrië komen de kaarten nu ineens heel anders te liggen en kunnen we zien waar het sentiment en de loyaliteit van onze nieuwe Nederlanders ligt. Deze Nederlanders die geen van allen Jan, Piet of Kees heten en allang volgens onze linkse hotemetoten volwaardige Nederlanders zouden moeten zijn, blijken nu een heel andere agenda te hebben " De Jihad" en zo kun je zien dat ondanks de sussende woorden het geknuffel, getroetel, en gelik van" de weg met ons aanhangers ", de ware aard van onze gastarbeiders en hun nazaten naar boven komt. In onze grote steden is een sluimerende fundamenta-listische islam zich bezig te ontwikkelen tegen de Nederlandse samenleving. Deze Nederlandse jihadisten (volgens het journaal en de krant) die geen van allen een Nederlandse voornaam hebben maar eerder Yoesoef of Ibrahim heten ( als ik Nederlandse jihadisten hoor word ik al onpasselijk van deze misleidende teksten) en die allemaal hinken op twee benen met hun dubbele paspoorten. Deze zogenaamde Nederlandse strijders die geen van allen met de Nederlandse vlag zwaaien of ons volkslied zingen, maar eerder met islamitische al –qaida vlaggen zwaaien en Arabisch spreken, deze geradi-caliseerde moslims hebben veelal ook een antiwesterse agenda.

 

En we zitten nog maar in de beginfase van de problemen die bezig zijn te ontstaan in Nederland en Europa, dit is ontstaan door op geld beluste werkgevers die goedkope arbeiders zochten, tolerantie verdwaasde christenen en hypocriete linkse partijen die hun heil zagen in potentieel islamitisch stemvee om hun macht te vergroten en zo de grenzen wagen-wijd opengooiden, blind voor de problemen die ze zo veroorzaakten voor onze toekomstige generaties die de prijs moeten gaan betalen van de door de linkse meute veroorzaakte massa-immigratie. En nu hebben we volgens de media dus Nederlandse strijders in Syrië, inmiddels omgedoopt tot polderjihadisten die behoorlijk tekeer schijnen te gaan.


De polderjihadisten staan midden in de gruwelijkheden op grote schaal en zijn, volgens de krant, betrokken bij onthoofdingen en standrechtelijke exe-cuties en gaan daar volgens welingelichte kringen prat op. Dit geeft echt hoop voor onze toekomst. Steeds meer islamitische Nederlanders keren zich af van Nederland en zijn op zoek naar de ware islam en worden steeds radicaler. Inmiddels zijn er meerdere ondergrondse netwerken ontstaan waaronder Sharia 4Holland die ook mensen aanspoort om te gaan vechten in Syrië, ze sluiten zich daar aan bij Jabhat al-nusra, een aan Al-Qaeda ge-lieerde groepering. Uit heel Europa komen er nu jihadstrijders naar Syrië. België en Nederland hebben procentueel de grootste moslimgemeenschap-pen van Europa in Nederland 925.000 in België 625.000 waarvan 300.000 in Brussel, en dat met een veel hoger geboortecijfer dan de oorspronkelijke bevolking.

 

De Nederlanders en Europeanen worden door de omstandigheden van nu gedwongen om met een heel andere bril naar de nieuwe situatie te kijken. In mei 2013 kwam het dagblad Trouw met een artikel over de sharia driehoek in Den Haag dit is een deel van de Haagse schilderwijk waar veel orthodoxe moslims wonen die hier hun eigen regels willen stellen, dit gebeurt ook al in Londen en andere Europese steden.

 

 

De uit Almere afkomstige jihadist Khalid K. heeft zich in Syrie aangesloten bij de ISIS oftewel de Islamic State of Iraq and Sham. De ISIS is een club die zelfs door Al-Qaeda wordt gemeden omdat ze te radicaal is.

 

 

Dit klinkt mij bekend in de oren daar ik jaren geleden al vernam dat in wijken met een grote concentratie allochtonen er werd gezegd dat er bij problemen beter geen oorspronkelijke blanken politie-agenten gestuurd konden worden, omdat dat als een rode lap op een stier zou werken, en ze, ja u hoort het goed, ze deze agenten als een bezettingsmacht zouden kunnen ervaren. De multiculti- aanhangers zullen geconfronteerd worden met een nieuwe realiteit, namelijk de oprukkende islam die plus minus om de 10 jaar hun aantallen verdubbelen en in dat proces zullen zich moeten bekeren tot de standpunten van de mensen die ze eerst gecriminaliseerd en veroordeeld hebben om de processen die ze zelf gefaciliteerd hebben te stoppen.

 

 

 

 

 

Peter van Egmond.