Het criminele AFA net sluit zich

 

 

 

Links-fascisten bepalen de agenda van lokale burgemeesters

Het nieuwe jaarverslag 2008 van de AIVD is uit en daar staat o.a. over de AFA en KAFKA het volgende: “Het Kollektief Anti Fascistisch en Kapitalistisch Archief (KAFKA) verricht onderzoek naar rechts-extremisten, legt gegevensbestanden over hen aan en stelt informatie beschikbaar aan antifascisten die de directe confrontatie met rechts zoeken. De voornaamste groepering is de Antifascistische Actie (AFA). AFA beschikt over afdelingen in het gehele land en heeft ondersteuning vanuit een Landelijk Secretariaat. AFA houdt vast aan het motto: ‘Hou rechts van straat!’ en probeert dit te bereiken door onder meer het beïnvloeden van lokale autoriteiten en, deels op intimiderende wijze, van zaaleigenaren die met extreemrechtse groeperingen in zee willen gaan. In enkele gevallen was sprake van mishandeling en beroving van (vermeende) extreemrechtse personen. AFA organiseert met name bij manifestaties van de Nederlandse Volks-Unie (NVU), een (gewelddadige) tegendemonstratie en laat deze vervolgens uitvoeren door derden zoals lokale antifascisten, op rellen beluste jongeren en voetbalhooligans. AFA heeft contacten met buitenlandse geestverwanten, ook uit Duitsland. Over en weer worden ideeën uitgewisseld, manifestaties bezocht en soms wordt ook deelgenomen aan gewelddadige confrontaties met extreemrechts. Vaak wordt het beeld opgeroepen dat antifascisten zich verdedigen tegen agressieve rechts-extremisten terwijl de rollen meestal omgekeerd zijn. In 2008 is door een rechterlijke uitspraak (voor de eerste maal) bevestigd dat AFA de agressor was bij een confrontatie van linkse en rechtse personen (Uitgeest, februari 2007). Onduidelijk is nog welke consequenties dit heeft voor de activiteiten van antifascisten.” (1)

 

Letterlijk staat in het AIVD jaarrapport 2006: “Geweld bij confrontaties tussen extreem rechts en antifascisten komt doorgaans van de kant van antifascisten zelf, en richt zich vaak tegen de als buffer optredende ME. In 2006 is een groeiend aantal incidenten geweest vanuit de antifascistische beweging te zien. Na het intimideren van lokale overheden is door enkele gemeente besloten om vergunningen voor demonstraties van extreem rechtse groepen in te trekken”. In het bijgevoegde jaarrapport van 2007 staat nagenoeg hetzelfde (2)

 

Links-fascisten gebruiken grof geweld, intimidatie en verstoren de openbare orde

 

De wanordelijkheden komen duidelijk iedere keer af van de links-fascisten die het als hun taak zien om NVU demonstraties te moeten verstoren. Het Openbaar Ministerie en politie moeten gaan optreden om dit soort lieden aan te pakken in plaats van dat burgemeesters deze lieden hun zin gaan geven door onze demonstraties te verbieden (wat het uiteindelijke doel is van dit soort dubieuze clubjes). Er worden oproepen gedaan via gedrukte media en internet door deze organisaties, dus er zijn voldoende aanwijzingen en aanknooppunten om deze groep eens aan te merken als een criminele organisatie art. 140.

 

De criminele organisatie AFA

 

Op Indymedia staat een oproep om op donderdag 21 mei, 21:00 uur in ACU, Voorstraat 71 in Utrecht bijeen te komen om over tegenacties te praten betreffende de NVU demonstratie van 23 mei a.s. (3)
Uit deze oproep valt dus heel duidelijk af te lezen dat alles van te voren rustig gepland is en men doorgaat met plannen en dat er een structuur en een tastbare groepering achter zit, terwijl ook de demonstratie van de links-fascisten is verboden door burgemeester Rombouts komende 23 mei aanstaande! De NVU heeft tijdens dit schrijven via de officiële weg de zaak bij de bestuursrechter aangespannen om het verbod te laten toetsen. Kenmerkend is dat de criminele organisatie AFA zonder pardon open en bloot zo maar kan oproepen om legale en vreedzame demonstraties te verstoren zonder dat het Openbaar Ministerie (OM) daartegen optreedt! Terwijl de jaarverslagen van de AIVD, al jaren achtereen duidelijk laten zien dat zij de raddraaiers zijn!

 

Baas in eigen stad en land!

 

Uit ervaringen, opgedaan uit andere steden waar de politie wel effectief optreedt tegen linkse fascistische raddraaiers, weten we waar politie en justitie dit willen, zij wel degelijk “de baas in eigen stad” zijn en niet de links-fascisten! Gewoon duidelijk een tegendemonstratie verbieden (of elders in de stad toestaan of op een andere datum) en iedere tegendemonstrant die zich ophoudt in de buurt van de NVU demonstratie en daar de openbare orde verstoord (ook met behulp van fluitjes zoals op 21 februari 2009 in Amersfoort een legale demonstratie van linksfascisten wel werd toegestaan), aanhouden of sommeren zich te verwijderen! En bij grotere vergrijpen aanhouden, vervolgen en bestraffen!

 

Burgemeesters zijn geen keizers

 

Sommige burgemeesters in Nederland voelen zich als een soort keizer met hun eigen imperium, een aantal denkt boven de wet te staan, denk maar eens aan de Apeldoornse burgemeester de Graaf die na de uitspraak van een bestuursrechter zei, ik wil wel eens even met die bestuursrechter praten terwijl de rechtspraak onafhankelijk is! We citeren hem nog even: “Burgemeester De Graaf is blij dat de demonstratie, op wat opstootjes na, ordentelijk is verlopen. Wel krijgt de uitspraak van de rechter in het kort geding nog een staartje, zegt hij. "De rechter heeft mijn beslissing de route in te korten opgeschort, omdat er onvoldoende overleg geweest zou zijn met de NVU. Ik moet mijn beleid dus vooraf uitleggen aan de heer Kusters terwijl ik pas achteraf mijn verantwoordelijkheid hoef af te leggen aan de gemeenteraad. Dat is de wereld op z’n kop en dat zal ik de rechter melden." (4)

 

Weigerachtige ambtenaren

 

Sinds jaren ben ik weer eens geconfronteerd in Den Bosch met weigerachtige ambtenaren. Men weigerde telefonisch met mij te spreken op grond van mijn politieke overtuiging en deden zeer onbeschoft en laatdunkend. Ernstige vermoedens heb ik dan ook dat een aantal ambtenaren bewust mijn aanvraag hebben doorgegeven aan de lokale AFA in Den Bosch, te weten M.L. de Vries, aanvrager van het comité Racisme Nee. We overwegen nog om een aangifte te gaan doen van ambtsmisbruik in deze en om de gehele zaak betreffende de aanvraag uit handen te geven aan politie en justitie. Wordt vervolgd!

Burgemeester Rombouts ziet wel dat de links-fascisten fout zijn

Deel van het probleem is, volgens de burgemeester Rombouts dat de linkse tegendemonstranten 'geen echte leiding' hebben. "Als groep zijn er geen afspraken mee te maken", zegt Rombouts. Daardoor kan van een 'ordelijk verloop' van de twee demonstraties zaterdag geen sprake zijn, en mede daarom besloot Rombouts ze allebei te verbieden. "Dat is vervelend, want het recht op demonstratie van de NVU kan daardoor niet worden uitgeoefend." (5)


De burgemeester van Den Bosch geeft precies aan waar de schoen wringt ten overstaande van de pers maar doet er voor de rest (nog) niets mee. We roepen bij deze dan ook het Openbaar Ministerie op om een einde te maken aan het aanwezig zijn, dan wel het bestaansrecht van “terroristische” links-fascisten die keer op keer de fout in gaan, gebruik makend van geweld, intimidatie en het verstoren van de openbare orde om te proberen onze NVU demonstratie te voorkomen.

 

Wie zit er achter Indymedia

 

Wanneer het Openbaar Ministerie wil weten wie de gezichten zijn achter Indymedia, hoeven zij alleen maar deze link te bekijken en men ziet wie er achter deze organisatie zit. (6)

 

En voor meer informatie over links-fascisten kan men de volgende link bekijken. (7)

 

Bestuursrechter

 

De NVU demonstreert al jarenlang langs de legale en vreedzame weg en is altijd bereid geweest om met gemeenten vooraf te praten over allerlei zaken rondom een demonstratie. Dat de gemeente Den Bosch niet bereid is geweest vooraf te praten over de demonstratie in een vooroverleg, getuigd van een arrogantie en een onwil die ik al jarenlang niet meer heb gezien bij welke andere gemeente dan ook! In het bijgesloten politierapport, ter ondersteuning van het verbod van 23 mei in Den Bosch, staat ook duidelijk vermeldt dat er met de NVU wel afspraken te maken zijn en met de links-fascisten nagenoeg niet. De bestuursrechter heeft het laatste woord hierover aanstaande vrijdag 22 mei!

 

(1) http://www.jaarverslag.aivd.nl/downloads/Jaarverslag_2008_AIVD.pdf
(2) https://www.aivd.nl/aspx/jaarverslagaivd2007.pdf
(3) http://indymedia.nl/nl/2009/05/59543.shtml
(4) Het Parool 27-01-2007
(5) http://www.brabantsdagblad.nl/NVUvoorman-gaat-ervan-uit-dat-demonstratie-doorgaat.ece
(6) http://www.nvu.info/aaw/8.html
(7) http://www.nvu.info/aaw.html

 

 

 

Constant Kusters.
20 mei 2009.

                              Werkgroep links-fascisten.