Germaanse Jeugd Nederland (GJN)

Rick Pakvis

Voorzitter

 

 

Beste volksgenoten,

 

Ik ben Rick Pakvis, geboren te Delft op 22 maart 1982 en woonachtig in de gemeente Westland. Hier woon ik samen met mijn vriendin en mijn twee prachtige kinderen. Mijn hobby's zijn darten, vissen, auto's en af en toe een museum bezoeken.

 

Na het aftreden van de laatste voorzitter van de GJN door omstandigheden, ben ik contact gaan zoeken met het dagelijkse bestuur met een verzoek of ik deze functie mocht gaan bekleden. Naar enig overleg over de ambities en de bepaalde doelstellingen werd mijn verzoek gehonoreerd. Mijn dank gaat hierbij uit naar het bestuur voor het vertrouwen en ik zal deze functie naar eer en geweten uitvoeren.

 

De jeugd heeft de toekomst en daar gaan de leden en ik zich hard voor maken, dat het de goede en de juiste toekomst gaat worden. Bij deze ga ik hameren op de samenhorigheid van alle volks-nationalisten jong en oud. En dat het ledenaantal toe mag nemen tot velen duizenden.

 

Voor volk en vaderland,

GJN Voorzitter.
Rick Pakvis.